A MEASZ Küldöttközgyűlésének NYILATKOZATA a választásokra készülve

nyomtatás

Magyarország 2018-ban parlamenti választásokra készül.A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) közgyűlésén megvitatta az ország helyzetét és megfogalmazta a választások tétjét és a szövetség alapvető választási célját, az Orbán- kormány leváltását, s egy, az európai értékek vállalása mentén széles nemzeti összefogáson alapuló demokratikus kormány megalakítását.

A  MEASZ a világméretű antifasiszta mozgalom szerves része, tagja az Ellenállók Nemzetközi Szövetségének (FIR), amelynek elnökét ő adja immáron harmadik ciklusban. 

A MEASZ markáns antifasiszta szervezet hazánkban. Célja az antifasizmus eszméjének elfogadtatása és a demokrácia erősítése. Következetesen, elvi alapon tagad minden kirekesztő,  rasszista, antiszemita törekvést és mindenkor határozottan föllép a hatalom kisajátítása,  a polgárok minden hátrányos megkülönböztetése ellen.
 
Az Orbán-kormány lebontotta a jogállamot, az alkotmányt pillanatnyi érdekei szerint  módosítgatta, jelentősen korlátozta a sajtószabadságot, nyomasztó kormányzati médiatúlsúlyt hozott létre. Megteremtette az állami korrupció kereteit, létrehozta a kormányt támogató újgazdag réteget, miközben a társadalom többsége fokozatosan kirekesztődött a közszolgáltatásokból. Az adófizetők befizetéseit, az Európai Uniótól kapott fejlesztési pénzeket  sajátjának tekinti, és tetszése szerint használja föl. Eközben hanyatlik a közoktatás, megszűnt az egyetemek autonómiája és katasztrofális helyzet került az egészségügy.
 
A kormányzó pártok politikája is hozzájárult ahhoz, hogy felerősödtek az újfasiszta, rasszista, idegengyűlölő és kirekesztő megnyilvánulások. A mára még fellelhető  demokrácia elemeit minden eszközzel korlátozva ösztönözik a gyűlöletbeszéd elterjedését, amely a Magyarországon elszaporodó gyűlölet-bűncselekményeket is növeli. Az Orbán-kormány megkérdőjelezte a II. világháború végeredményét. A MTA segítségével felszámolták az antifasiszta ellenállást reprezentáló köztéri neveket.
A választási előkészületeket súlyosan beárnyékolja, hogy a magyar kormány a választási törvényeket önkényesen, saját hatalmi érdeke szerint szabta át. Így pedig, ha sérül a szabad választások elve, akkor sérülnek az emberi jogok is, s a választás eredménye sem lesz igazságos.

Antifasiszták! Ne hagyjuk, hogy a FIDESZ és a KDNP megosztó politikájukkal megnyerjék a 2018-as parlamenti választást.

Demokratikus pártok, választópolgárok! A MEASZ az újfasiszta, antidemokratikus törekvésekkel szembeni hatékonyabb és konkrétabb fellépésnek, és ezen a téren a progresszív nemzeti közmegegyezés előmozdításának sürgető igényével fordul közéletünk demokratikus pártjaihoz, választó polgáraihoz! A demokratikus ellenzék pártjai tegyék félre önös érdekeiket!

Alig fél évvel a választások előtt itt az ideje, hogy a társadalom tagjai – bal- és jobboldaliak, liberálisok, zöldek, konzervatívok, demokraták, hívők és nem hívők – ezen értékek mentén összefogjanak!

Felhívjuk a demokratikus pártokat, a választópolgárokat, hogy ne tűrjék tétlenül a diktatúra elmélyülését, az újfasiszta, rasszista, idegengyűlölő és kirekesztő törekvések további terjedését!

Elvárjuk demokratikus pártjainktól, hogy emlékeztessenek arra, minden embert egyenlő jog illet meg. Elvárjuk, hogy határozottan lépjenek föl az emberi jogokat megsértőkkel szemben, s antifasiszta mentalitást képviseljenek a választásokon!

Ne hagyjuk, hogy a szélsőjobboldali pártok megosztó politikájukkal 2018 után kisajátítsák a hatalmat!

Ne hagyjuk, hogy a szélsőségesek önös politikai és gazdasági érdekeik miatt szétverjék a nyomásgyakorlás, a zsarolás, a megtévesztés eszközeivel meggyengített társadalmi szolidaritást!
 
Még nem késő!
Tegyünk közösen a demokratikus jövőért!

Antifasisztának lenni nem jobb- vagy baloldaliság kérdése,
hanem a humanizmus képviselete!
 
A MEASZ Küldöttközgyűlése

Kiadva Budapesten, 2017. október 19-én

2017. október 19.

Letölthető dokumentumok:Nincs letölthető dokumentum


Évkönyv

Alapszabály

Beszámoló- közhasznúsági melléklettel,
elfogadta a MEASZ közgyűlése 2014 május 27-én


Az antifasizmus nem jobb-, vagy baloldaliság kérdése
Demokrata.info
Demokrata.info
FIR hírlevelek

Tüntetés az Új Színházért (videó)

Demokrácia Akadémia
FIR

emasa

Kurucwanted

BPI

Mix Online

FacebookÖsszefogás a demokráciáért

FacebookAntifasiszta.hu a Facebookon

Twitter
Összefogás a Demokráciáért a Twitteren
Demcall @OFDMEASZ


2018. március 17