Az antifasizmus relevánsabb mint valaha!

nyomtatás

A FIR 2016-os kongresszusának politikai nyilatkozata1. Az antifasizmus relevánsabb mint valaha!
Több mint 70 évvel az európai fasiszta rendszerek felett 1945 májusában aratott történelmi győzelem után az antifasizmus a korábbinál is aktuálisabb politikai gondolat. A jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi jellegű problémák minden embertől politikai párthatárokon felül emelkedő, közös cselekvést követelnek meg a szociálisan igazságos, békés és demokratikus fejlődés érdekében a világ minden részén.

2. A szélsőjobboldali populizmus és a neofasizmus újjászületésének megállítása

Nagy aggodalommal figyeljük a szélsőjobboldali erők politikai befolyásának növekedését, az erőszakos újfasisztáktól kezdve a szélsőjobboldali populista csoportokig Európa különböző országaiban. Ezek a csoportok látszólagosan az emberek súlyos aggodalmaival foglalkoznak, de nacionalista és rasszista válaszokat adnak a létező problémákra. Ezen felül a konfliktusok különösen erőszakos formáit propagálják és gyakorolják, mint amilyen a "külföldiek" elleni gyújtogatásos támadások és más túlkapások.
A háború és szociális szükség által kiváltott menekült mozgalomra, amelyet valamennyi európai ország gyakorlati szolidaritásával lehet csak megválaszolni, az ő válaszuk az, hogy önkényuralmat, türelmetlenséget és nemzeti sovinizmust követelnek. Egyidejűleg az egykori fasiszta mozgalmak (Bandera, Horthy, Mussolini, usztasa és más "modellek) eszméit propagálják. Ez ellentétben áll nemzetközi nyilatkozattal, különösen az ENSZ Közgyűlésének az emlékezés megőrzésének témájában (2014. december 7-én) hozott határozatával.
A FIR és tagszervezetei, mint internacionalista mozgalom együtt állnak ki a rasszizmus, az idegengyűlölet, az újfasizmus, nacionalizmus és szélsőjobboldali populizmus ellen. Támogatjuk a rigaihoz hasonló tiltakozó demonstrációkat.

3. A háborús veszély elhárítása - a béke megőrzéséért
A fasizmus és a háború az érem két oldala. Ezért 1945 politikai jelszava "a nácizmus gyökeres megsemmisítése és a béke és szabadság új világának megteremtése" volt
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) - Antifasiszták Szövetsége, az Egyesült Nemzetek Szervezete "békenagyköveteként" morális kötelességének tartja, hogy a világban lévő konfliktusok nem katonai megoldásáért dolgozzon. Harcolunk különösen a háború okai és a háborús uszítók ellen, akik saját birodalmi céljaikat, nyersanyagigényüket és geopolitikai érdekeiket akarják az emberekre erőltetni. Azt várjuk az ENSZ-től, hogy támogassa a békés eszközökkel történő rendezést így például Afganisztánban, Irakban, Szíriában vagy Ukrajnában. Ez az ahogyan a FIR, mint a nemzetközi békemozgalom részese tevékenykedik. A fenyegetés új veszélyeként látjuk a terrorista támadásokat. 
A terrorista támadások új veszélyként jelentek meg. Részben "vallási" okokból, részben a "nyugati értékek" hagyományos kritikájaként a különböző európai országokban különösen a civil lakosság ellen támadásokat követtek el.
A leghatározottabban elítéljük ezeket az embertelen erőszakcselekményeket, de nem felejthetjük el másfelől, hogy ilyen erőket pénzeltek és használtak "fegyverként" fel az elmúlt hidegháborúban. Arra szólítunk fel a terrorista támadások miatt aggódó minden országot, hogy ne használjon fel ilyen brutális cselekedeteket ürügyként arra, hogy leépítsék a demokratikus jogokat és önkényuralmi szabályokat vezessenek be.


4. Harc az emlékezésért - a történelmi revizionizmus ellen

A Hitler-ellenes koalícióban résztvevő nemzetek és katonai egységek közös antifasiszta harcának emléke a FIR-nek és tagszervezeteinek állandó feladata. Számos európai országban, nevezetesen a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában és az egykori Jugoszlávia országaiban, láthatunk különböző politikai és társadalmi szintű kísérleteket, hogy meghamisítsák az antifasiszta emléket. Az antifasiszta harc emlékműveit lerombolták vagy éppen újraszentelik. Az SS egykori kollaboránsait "szabadságharcosoknak" ismerik el, és európai szinten vannak kísérletek arra vonatkozóan, hogy egy a "totalitarizmussal szembeni ünnepélyes megemlékezést" hozzanak létre augusztus 23-án.
Ellenezzük a történelmi revizionizmus ezen próbálkozásait. Másfelől büszkék vagyunk arra, hogy ezen országokban a veterán és antifasiszta csoportok is végzik kötelességüket a történelmi igazságért és védik a náci fasizmus alóli felszabadulás és a felszabadítók emlékhelyeit.

A FIR-nek és tagszervezeteinek feladata marad, hogy megőrizzék a népek ellenállása, az életüket adó férfiak és nők történelmi emlékét, akik a Hitler-ellenes koalícióban harcoltak, meggyőződésükért vagy a fasiszta kirekesztés más okából váltak áldozatokká a koncentrációs és megsemmisítő táborokban. Tapasztalatik átadása a ma és a jövő nemzedékeinek a szervezeteink előtt álló egyik legfontosabb feladat.

Együttműködünk különösen a táborok helyén lévő emlékművekkel, archívumokkal és történelmi intézetekkel, valamint az antifasiszta történelmi kezdeményezésekkel. Ezen munka kiemelkedő példái az "Európai ellenállás a nácizmus ellen" című kiállítás és a nemzetközi ifjúsági találkozók, dokumentálják a történelemnek a fiatal nemzedékeknek történő átadásának lenyűgöző formáit.

5. Az antifasiszta erők egysége konszolidálja - megnyeri az új nemzedéket!
65 éve már, hogy a FIR a Hitler-ellenes koalíció valamennyi különböző harcosainak és erőinek, az egykori üldözöttek és a mai antifasiszták nemzetközi ernyőszervezete. Erejük az egység, amely eredményeket hoz a különböző politikai pártorientációk, társadalmi elképzelések és vallási értékek ellenére. A "FIR fáklyájának" útja hatásosan kifejezésre juttatta ezt a közösséget.
Sorainkban vannak elvtársak és barátok, akik
•    harcolnak, hogy megdöntsék a kizsákmányoló rendszert, amely szegénységet, fasizmust és háborút hoz,
•    megvédik a demokratikus és szociális jogokat,
•    antifasiszta célokkal kapcsolatban álló vallási és humanista eszményen állnak,
•    meg akarják őrizni családjaik emlékét.
Minden az antifasizmushoz vezető utat üdvözölnek a FIR-ben.

Ezt az egységet újra tovább kell fejleszteni, mivel a szemtanuk nemzedéke elhagy bennünket. Minden tagszervezetet arra hívunk fel, hogy nyissák meg saját struktúrájukat a ma nemzedékei előtt. Ily módon kihívás nekünk is, hogy megosszuk az antifasiszta örökség eszméit a háború utáni nemzedékekkel, akik saját dolgaikat és perspektíváikat hozzák be a politikai vitába.
A FIR számára ezért az a feladat, hogy a mai nemzedékekkel kapcsolatban megőrizzük a harcosok és az üldözöttek, a demokráciáért, a humanizmusért, a társadalmi igazságosságért, valamint a "béke és szabadság új világáért" harcolók örökségét.

Elfogadva: 2016. november 19-én.

2016. december 13.

Letölthető dokumentumok:Nincs letölthető dokumentum


Évkönyv

Alapszabály

Beszámoló- közhasznúsági melléklettel,
elfogadta a MEASZ közgyűlése 2014 május 27-én


Az antifasizmus nem jobb-, vagy baloldaliság kérdése
Demokrata.info
Demokrata.info
FIR hírlevelek

Tüntetés az Új Színházért (videó)

Demokrácia Akadémia
FIR

emasa

Kurucwanted

BPI

Mix Online

FacebookÖsszefogás a demokráciáért

FacebookAntifasiszta.hu a Facebookon

Twitter
Összefogás a Demokráciáért a Twitteren
Demcall @OFDMEASZ


2018. február 24