Elfeledett nyilas rémtettek

nyomtatás

"A kassai nyilasok és az őket támogató magyar rendőrök, katonák gaztetteiről egy szemtanútól értesültem (Sponták Gizella pszichológus). Papája a nyilvánosan felakasztandók listáján szerepelt, a kivégzés előtt azonban jó pénzért sikerült kimenteni a rendőrségi fogdából."
Dr. Bálint József írása a transform.hu-ról:

A kassai nyilasok és az őket támogató magyar rendőrök, katonák gaztetteiről egy szemtanútól értesültem (Sponták Gizella pszichológus). Papája a nyilvánosan felakasztandók listáján szerepelt, a kivégzés előtt azonban jó pénzért sikerült kimenteni a rendőrségi fogdából.

Ezután Kassa polgármesterével leveleztem, aki megadta a város főterén kivégzettek névsorát és tájékoztatott a fő nyilas tettesek peréről. A perről Pozsonyban Olexa Ladislav-Vladimir Vipler szerkesztésében könyvet adtak ki, a peranyag több száz főt jelöl meg áldozatként. Magyarul is megjelent, címe: «A nyilaskereszt árnyékában», a párttörténeti könyvtárban elérhető. Ezekre a forrásokra támaszkodva írtam meg a Pozsony körüli vérengzést két nyilvános munkámban. Az egyik: «Magyarország nemzeti vagyonvesztése 1941-1947» (445-447.old.), a másik 2016-ban az Eszmélet 109.számában (174-180.old.)

A Kassán és környékén végrehajtott nyilas tömegvérengzés nem elég ismert. Csatolom a csoportos kivégzés áldozatainak névsorát. Feltételezésem szerint az áldozatok rokonai és a közigazgatási szervek azokban a zavaros napokban nem is értesültek a kivégzésekről. Történészek nem tartják számon, de valójában Kassa körül több száz embert gyilkoltak meg. Sokan még ma is szeretnék elhallgatni a gyilkosságokat.
________________________________

ITÉLET

A Nemzetvezető szóbeli parancsa értelmében meghozva

Teljhatalmam alapján elítélem a partizántevékenységen tetten ért:

1. Hatch Sándor, sz. 1922. 1o.15. Nagyszőllős, izr.

2. Hercz László, sz. 1911. 09.01. Kassa, izr.

3. Grün Ábrahám, sz. 1922. 01. 25. Turcs?, izr.

4. Kohán Mózes, 1922.02. 22. Máramarossziget, izr.

5. Gulyás Mihály, 1905.02.10. Egyek, anyja neve: Csepegi Erzsébet, róm.
kat., napszámos, Újtelek 1233. sz. alatti lakost,

6. Bruszky András, 1905.12.28. Beregsurány, anyja neve: Trill Erzsébet,
róm. Kat., földműves, Méregpapi 77. sz. alatti lakost.

A katonai műveletek biztosított területéről való ismételt szökés
bűntettéért:

7. Suha József, 1905.04.09. Tarnalelesz, anyja neve: Csikós Rozália, róm.
kat., a borsodnádasdi cigánytelep lakója

8. Fábián Sándor, 1906. 11. 14. Kömörőd, anyja neve:Móric Lukács Amália,
ref. pásztor, beregdaróci lakos

9. Szerényi Béla (Vojtek), 1905.09.28. Beregdaróc, anyja neve: J. Tóth
Julia, ref. beregdaróci lakos

10. Szücs András, 1905.11.24. Újfehértó, anyja neve: Kiss Erzsébet, róm. kat. földműves, Bodrogszentes 30. alatti lakos

11. Cseh Ferenc, 1905. 06.05. Nagyrozsvágy, anyja neve: KertészZsófia, ref. napszámos, nagyrozsvágyi lakos

12. Dulinyi János, 1901. december, a napot nem tudja,Nagyrozsvágy, anyja neve: Dulinyi Erzsébet, ref. házi szolgáló,nagyrozsvágyi lakost.

Tekintettel arra, hogy a katonaszökevények elrejtőzése nagy mértékben
megnőtt a városban, úgy határoztam, megérett az idő arra, hogy véget vessek
ennek a hazaáruló tevékenységnek, ezért a fenti személyeket nem
felkoncolásra ítélem, ahogy azt az előírás meghatározza, hanem elrettentő
példaként kötél általi halálra ítélem őket.

Kassa, 1945.január 5-én.
Kitartás!

Éljen Szálasi! 

Aláírás: Gyarmathy főispán, katonai kormánymegbízott

________________________________

A magyar közélet e két közlésre nem reagált. Számára a téma érdektelen.

A háborús bűntettek feltárása és a felelősségre vonás elmaradt. Miért történhetett meg, hogy a mai napig sem ismerjük a történteket illetve, hogy a nemzet nem kellőképpen ismeri saját valóságos történelmét? Az okokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1./ A győztes nagyhatalmak ellenérdekeltsége a háborús bűntettek feltárásában és a felelősségre vonásban.

a./a Szovjetunió a felelősségre vonást nem vitte végig következetesen, saját országa és a világ előtt restellte bevallani a nácik által megszállt területek helyzetét

b./a Nyugat Németországot stratégiai tartaléknak tekintette a jövőbeni szovjetellenes összecsapáshoz (pl. a 12 nürnbergi mellékper elítéltjeiből 84-et szabadon is engedett). Hruscsov 1956-54-ben ezt más megfontolásból, de szintén követte.

2./ A legyőzött vagy idejében kilépett országok a hangsúlyt a – többnyire gyér – antifasiszta érdemekre helyezték. S bár e tekintetben Szlovákia kivételt képez, azonban az 1944 októberi szlovák népfelkelés figyelembe vételét megnehezítette egyfelől államiságának a náci kollaborációval történt bepiszkolódása, másfelől a tény, miszerint a szlovák népfelkelés egyik célja a magyar etnikum kiűzése volt, lásdhttp://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/janekistvanphd.pdf (és ehhez még mérlegelendő, hogy a kassai nyilas ítélet áldozatai zsidó és nem zsidó magyarok), továbbá mindezen körülmények következtében a kassai nyilas vérengzés alvó történeti téma már az államszocializmus évtizedei alatt is.

3./ A Hitler által “adományozott” trianoni területek felett Magyarország elvesztette fennhatóságát, a kisantant országainak pedig fontosabbnak bizonyult a háborús bűnök ügyénél a magyar etnikummal szembeni megtorlás.

4./ Kassa esetében az ügy teljes mértékben érdektelenné vált, mivel az ottani nyilas tömeggyilkosságok a kommunista partizánmozgalom ellen (is) irányultak. Ez pedig ma már érdemnek számít…

5./ A mai Magyarország végképp közönyös, más, “jelentősebb” kérdések állnak az előtérben.

 

Dr. Bálint József
a közgazdaságtudományok kandidátusa, ny. államtitkár, a KSH ny. elnöke, történész
Bp. 2016-09-30

--------------------------------

Írta: Dr. Bálint József
Megjelent: 2016. október 05.

Forrás:

http://transform.hu/index.php/hirek/44-hirek-kulfold/1086-elfeledett-nyilas-remtettek

http://transform.hu/images/2016_cikkek/10/Scan_level.jpg


level

2016. október 15.

Letölthető dokumentumok:Nincs letölthető dokumentum


Évkönyv

Alapszabály

Beszámoló- közhasznúsági melléklettel,
elfogadta a MEASZ közgyűlése 2014 május 27-én


Az antifasizmus nem jobb-, vagy baloldaliság kérdése
Demokrata.info
Demokrata.info
FIR hírlevelek

Tüntetés az Új Színházért (videó)

Demokrácia Akadémia
FIR

emasa

Kurucwanted

BPI

Mix Online

FacebookÖsszefogás a demokráciáért

FacebookAntifasiszta.hu a Facebookon

Twitter
Összefogás a Demokráciáért a Twitteren
Demcall @OFDMEASZ


2018. február 24