A Veterán Világszövetség 28. közgyűlése

nyomtatás

Hanti Vilmos MEASZ - FIR -elnök beszéde a Veterán Világszövetség 28. közgyűlésén, Sopot, (Lengyelország) 2015. szeptember 1.


Tisztelt Elnökség, Kedves Barátaim!

A közel 30 országban több mint 60 tagszervezettel működő 64 éves Ellenállók Nemzetközi Szövetsége, a FIR nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy a FIR képviseletében részese lehetek a Veterán Világszövetség 28. kongresszusának, amely a II. világháború befejezése, a fasizmus feletti győzelem 70. évfordulóján került megrendezésre. Külön említést érdemel, hogy e kongresszust abban az országban tartják, mely e világháború kitörésének, a náci Németország katonai agressziójának első áldozata és színhelye volt..
A Hitler-ellenes szövetségben szerte a világon közel 70 ország vett részt, s a háborúban összesen több mint 73 millió katona és civil halt meg. A II. világháború befejezésének 70. évfordulóján a FIR nevében tisztelettel hajtom meg fejemet a zsarnokság ellen a szabadságért folytatott háborúban elpusztult katonák és civilek, a szörnyűségek valamennyi áldozatának emléke előtt!
A FIR Európa népei együttélésének új szakasza kezdeteként emlékezik arra, hogy annak idején a háborúban győztes szövetségesek lefektették a háború utáni európai rend alapjait, amelynek hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a fasizmus és a háború soha ne indulhasson még egyszer német földről. E cél - az európai történelem ezt követő eléggé turbulens szakasza ellenére - megvalósult. 70 éve katonai győzelmet arattunk a fasizmus fölött, de napjainkban különösen tapasztaljuk, hogy embertelen eszméjét nem sikerült elpusztítani, s amely új módszerekkel, új ruhát öltve próbál teret nyerni. Másképpen mutatkozik a balti országokban, Ukrajnában, Magyarországon vagy akár Görögországban, Franciaországban. De egészen más módon jelentkezik az intolerancia és a barbarizmus az iszlámnak nevezett terrorizmus képében is, melynek visszaszorítása manapság legalább akkora kihívást jelent, mint az egykori Hitler-ellenes koalíció létrehozása. Az emberiség precedens nélküli új kihívások előtt áll, amelyek hatékony kezelése csakis az emberi értékeket, az emberi méltóságot tiszteletben tartó erők összefogásával lehetséges.

Ezért is kérem önöket, a Veterán Világszövetség vezetését, tagszervezeteit, hogy fogjunk közösen össze az emberiséget fenyegető új veszélyekkel szemben!

Tapasztaljuk, hogy több helyen a kormányok engedményeket tesznek  szélsőjobb erőknek és ezzel lejáratják a parlamenti demokráciát. Ezen módszerek közé tartozik, hogy dicsőítik a hitleri Németország mellett harcoló katonákat, az SS-szel kollaboráló egyéneket és csoportokat, megszüntetik a II. világháború hőseinek közterületi emlékműveit, neveit, s egyes esetekben fasiszta, rasszista egyének szobrai kerülnek a helyükbe. Történelemhamisítás zajlik mind bizonyos politikai pártok, radikális csoportok szintjén, mind az iskolai tankönyvekben és a közbeszédben. Az antifasiszta ellenállás történeti múltja, személyiségei egyre kevesebbszer jelennek meg a közoktatásban, a közbeszédben, melynek következtében a múlt valóságos története bemutatásának  lehetőségei is nagymértékben csökkennek.

A fasiszta, neonáci nézetek napjainkban leginkább a kirekesztés, az idegengyűlöletet, a burkolt vagy leplezetlen rasszizmus képében jelentkeznek, tetézve sok helyen az etnocentrizmussal kevert elvakult szélsőségességgel, az ultranacionalizmus mitikus történelemszemléletével. Mindezeket a nézeteket a demokratikus közösségeknek el kell szigetelniük, folyamatos meggyőző munkát kell folytatniuk, mindenek előtt a fiatalabb nemzedékek köreiben, hogy elmondhassák nekik tegnapjaink igaz történetét. S ennek kapcsán nem szabad felednünk, hogy e káros nézetek hordozóiból először ugyan a szavak jönnek elő, de, mint korábban, utána a borzalmas tettek is következhetnek!
A háború amúgy ellentétes az emberiség érdekeivel. Mi,antifasiszták, békét akarunk! De - ismerve mai világunk rendkívül bonyolult és összetett helyzetét - azt is hangsúlyoznunk kell, hogy vannak helyzetek, amikor  agresszió, népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűncselekmények, etnikai tisztogatás eseteiben, igenis, cselekedni, ellenállni és nem meghunyászkodni kell! Ez történt akkor is, amikor - sok bizonytalanságot, megbékéltetési próbálkozásokat és téves helyzetfelismeréseket követően - annak idején végre összeállt a Hitler-ellenes szövetség.

Mint ismeretes, napjaink háborúi, helyi konfliktusai miatt mára Európában igen jelentős lett a menekültek száma. E probléma jelenleg az öreg földrész legnagyobb, legérzékenyebb, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válságot és a görögországi helyzetet is túlszárnyaló kihívásává vált . El kell mondjam itt is, hogy az egyes országokban a menekültek ügyének kezelésében tapasztalt botrányos esetek miatt a FIR  mélységes aggodalmát fejezte ki. Ezek az emberek döntő többségükben nem jószántukból hagyják el hazájukat, hanem az öldöklések, pusztítások miatt keresnek védelmet a világ egy másik részén. Mint tudják, az Európai Unióban komoly viták folynak arról, hogy miképpen kezeljék ezt a mára teljesen új méreteket öltött  jelenséget. Véleményünk szerint az EU minden tagállamának közösen és humanitárius szellemben kell részt vennie ezen precedens nélküli súlyos kihívás kezelésében. Ennek pedig része kell legyen a szélsőjobboldali populizmus és demagógia elleni határozott fellépés is. Európa nem épülhet az elzárkózásra, hanem a nyitottság és a tolerancia kell jellemezze.

Kedves Barátaim!
A FIR közös cselekvésre hív a II. világháború befejezése 70. évfordulóján! Fogjunk össze az intolerancia, a neonácizmus megnyilvánulásai ellen egy igazságosabb,  szolidárisabb világért, ahol  embertársaink a társadalomból nem rekesztődnek ki azért mert más a bőrszínük, hitük,  kultúrájuk, véleményük, vagy netán más a nemi identitásuk. A 70 évvel ezelőtti Hitler-ellenes antifasiszta koalíció bebizonyította, hogy különféle világnézetű emberek fontos célok érdekében össze tudnak fogni. Azt várjuk társadalmainktól, hogy találják meg azokat a kritikus közös célokat és megvalósításuk eszközeit, melyek biztosíthatják a véres konfliktusok elkerülését, az emberi nem túlélését. Ma, amikor számos sürgős probléma következtében igen vékony jégen lépdelünk Földünkön, rá kell jönnünk arra is, hogy e sorsfordító feladat szerves részeként szükség van a civilizált világnak az ú.n. "örökölt" vagy új ruhába öltöztetett kirekesztő ideológiákkal  szembeni hatékony összefogására is. Az egykori antifasiszta ellenállók milliói nem azért áldozták életüket hét évtizeddel ezelőtt, hogy  utódaik ma tétlenül nézzék a fasizmus és más embertelen eszmék közéleti megjelenését és erősödését.

Köszönöm figyelmüket!
Sopot -
Hanti Vilmos a MEASZ ės a FIR elnöke, illetve
Erdős André egykori ENSZ és párizsi nagykövet

2015. augusztus 31.

Letölthető dokumentumok:Nincs letölthető dokumentum


Évkönyv

Alapszabály

Beszámoló- közhasznúsági melléklettel,
elfogadta a MEASZ közgyűlése 2014 május 27-én


Az antifasizmus nem jobb-, vagy baloldaliság kérdése
Demokrata.info
Demokrata.info
FIR hírlevelek

Tüntetés az Új Színházért (videó)

Demokrácia Akadémia
FIR

emasa

Kurucwanted

BPI

Mix Online

FacebookÖsszefogás a demokráciáért

FacebookAntifasiszta.hu a Facebookon

Twitter
Összefogás a Demokráciáért a Twitteren
Demcall @OFDMEASZ


2018. február 24