Ülésezett a FIR 16. kongresszusa

nyomtatás

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) 16. Kongresszusát tartották Szófiában 2013. október 5-6-án.

A bulgáriai tanácskozáson 21 ország 49 antifasiszta tagszervezete képviseltette  magát küldöttei által. A közel háromszáz fős kongresszust levélben köszöntötte a vendéglátó ország  parlamentjének elnöke, köszönetét kifejezve az utóbbi időkben végzett jótékony antifasiszta tevékenységéért a nemzetközi szervezetnek.
A FIR kongresszusán tisztújításra is sor került, a küldöttek egyhangú szavazással ismét Hanti Vilmost választották meg a világszervezet elnökének.
A kongresszus egyhangúlag elfogadott egy határozatot is, melyben felszólította a magyar kormányzatot, hogy haladéktalanul tárja fel az immár tizenhárom hónapja, a FIR elnökét Budapesten ért neonáci támadás körülményeit, s az elkövetőket vonják felelősségre.

-----------------------------------

Hanti Vilmosnak, a FIR elnökének megnyitóbeszéde a FIR 16. kongresszusán (Szófia, 2012.október 5.)

 Kedves Barátain, Hölgyeim, Uraim, Antifasiszta Elvtársak!

A FIR antifasiszta munkája a mai 16. kongresszusunkkal jelentős állomásához érkezett.

7 évtizeddel a fasizmus feletti világra szóló győzelem után a szélsőjobb fasisztoid erői megerősödőben vannak, több helyen demokratikus választások során bekerültek a nemzeti parlamentekbe, de az Európai Parlamentbe is.

A szélsőjobb embertelen ideológiája egyre inkább fertőzi mindennapjainkat a médiumokban, egyre tapinthatóbb hatással vannak a nemzeti közoktatási rendszerekben. A fasizmus előszobáját jelentő rasszizmus különféle formája egyre inkább terjed, s egyes országokban a szélsőjobb sorra megtalálja a maga ellenségét, a gyűlölni való embercsoportokat. A cigányok, a zsidók, a melegek, a muszlimok, a bevándorlók, a hajléktalanok, újabban a fogyatékosok jelentik a gyűlölni való embertársainkat, akiket a nácizmusra jellemzően bűnbakként felelőssé tesznek, akár azért is, mert a gazdasági nehézségek miatt rosszabbul élünk. A szélsőjobbra hajló kormányok engedményeket tesznek a szélsőjobbnak, csökkentik a sajtószabadságot, a demokratikus jogokat, a szociális vívmányokat, kiüresítik, lejáratják a polgárok előtt a parlamenti demokráciát. Különösen a Szovjetunió utódállamaiban, az egykori szocialista országokban sikerrel kiáltják ki minden rossz okának, a gazdasági válság felelősének a kommunizmus egyébként igazságosságra, egyenlőségre törekvő ideológiáját, egyenlőségjelent tesznek a kommunizmus és a fasizmus közé.

Mára több helyen az egyes társadalmak antifasiszta immunrendszere meggyengült, a szélsőjobb nyomulását egyre nehezebben tudják visszaszorítani.

Azok a csoportok, amelyek fenyegetettek a szélsőjobb által, s ezért a mai antifasiszta ellenállás élharcosai lehetnének, sokszor úgy vélik, hogy a szélsőjobbal való együttműködésük eredményes lehet számukra. Az igaz talán, hogy igen rövid távon átmeneti sikereket elérhetnek ugyan, de tudomásul kell venni, hogy hosszabb távon a szélsőjobbal való együttműködés senki számára nem hozhat eredményeket.

A holokauszt megemlékezések kiváló lehetőséget adhatnak arra, hogy azokon leleplezzék a fasizmus emberek elpusztításra hajlamos ideológiáját, emlékeztessenek a szélsőjobbnak a történelemben már tapasztalt embertelenségére. A holokauszt megemlékezéseken be lehetne mutatni követendő példaként az antifasiszta ellenállás, az antifasiszta koalíció hősiességét, amely megszüntette a borzalmakat, felszabadította a koncentrációs táborokat, megszüntette a gettókat, békét hozott a világra. E helyett többször lehet tapasztalni, hogy csak a szenvedéstörténetekről szólnak ezek a megemlékezések, amolyan légüres térben, a megemlékezők nem helyezik el a borzalmas múltat a megfelelő történelmi összefüggésbe.

Több helyen tapasztalhatjuk, hogy igazán pofátlanul a „kommunisták” nyakába varrják a II. világháborús borzalmakat, feledve, a kommunisták meghatározó szerepét az antifasiszta koalícióban. Sajátos történelemhamisítás zajlik, mind a politikai pártok szintjén, a tankönyvekben, a közbeszédekben. Az antifasiszta ellenállás hősiessége, annak történeti múltja, kiváló személyiségei egyre kevesebbszer jelennek meg a közoktatásban, a közbeszédben, amellyel a jelen antifasiszta ellenállásának a lehetősége is rendkívül nagy mértékben csökken. Az egykori antifasiszta ellenálló hősök nevei, szobrai elkerülnek a közterületekről, jobb esetben helyettük semmi, rosszabb esetekben fasiszta, rasszista, antiszemita szereplők kerülnek a helyükre.

Ebben a - mondhatni válságos - helyzetben különösen nagy a szerepe és a felelőssége a mi szervezetünknek, a FIR-nek. Határozottan állítjuk, a szélsőjobb elleni sikeres fellépés egyik kulcsa az, amit mi képviselünk, amit mi tanultunk meg ebben a harcban az antifasiszta ellenállók példamutatása alapján. Mi, akik már egyre inkább a fiatalabb nemzedékhez tartozunk, nem engedhetjük meg, hogy a szélsőjobb elfoglalja demokratikus intézményeinket, a gyűlölködés váljék meghatározóvá emberi kapcsolatainkban. Mi békés, demokratikus társadalmakat akarunk, ezért küzdünk. Tapasztalatainkat az újfasizmus elleni hatékony fellépésben szeretnénk minél szélesebb körben átadni másoknak is. Mindazok, akik jó szívvel akarnak tenni, azoknak a FIR cselekvési terepet tud biztosítani. Mindenkire szükségünk van, legyen az jobb – vagy baloldali ember, jobb vagy baloldali szervezet képviselője, várjuk a vallásos és nem vallásosakat egyaránt!

Közösen mondjuk minden antifasisztával: elutasítjuk az emberiséget egyszer már pusztulásba vivő ideológiát, nem kérünk az újfasizmusból! Sem országainkban, sem az Európai Parlament pártjai között! A fasizmus nem vélemény, hanem bűn, az emberiség elleni bűntett!

Örvendetes, hogy a FIR-nek az elmúlt időben növekedett a tagszervezeteinek a száma, mozgásterünket az elmúlt időben ki tudtuk szélesíteni. Örvendetes, hogy erre a kongresszusunkra rekord számban jöttek el tagszervezeteink képviselői.  

Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt időszakban a FIR megújulásáért, érdemi munkájáért sokat tettek. Köszönöm főtitkárunknak Dr Ulrich  Schneidernek a FIR modernizálásáért végzett 10 éves munkáját, köszönöm a, FIR alelnökének Krisztos Zinziolisznak, ” a gazdasági miniszterünknek” Heinz Siefritznek, ugyancsak 10 éves munkáját. Köszönetet mondok a végrehajtó bizottság tagjainak, tagszervezeteinknek odaadó lelkes munkájukért. Nélkülük a FIR nem lehetne sikeres, sem most, sem a jövőben. Köszönjük a partnerszervezeteink együttműködését. Ebben külön kiemelendő a belga Veterán Intézettel való kiváló kapcsolatunk,

Kedves Barátaim!

Bízom benne, hogy a mai kongresszusunk eredményes lesz. Ehhez kívánok mindnyájunknak sok sikert. Köszönöm a kongresszus házigazdáinak is szervezőmunkájukat. Dimitrov, a kiváló antifasiszta ellenálló hazájába, Szófiába szívesen jöttünk el. Legyenek kongresszusi munkánkhoz útravalók Dimitrov és más nagy antifasiszta ellenállók szavai, cselekedetei. Vállaljuk tovább a határozott, bátor föllépést az újfasizmus ellen! Különösen jó alkalmat adnak erre a fasizmus feletti győzelem 70. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepségek,a FIR fáklyájának elindítása tagszervezeteinkhez, amely erről a szófiai kongresszusról másfél év múlva 2015-re  a győzelem napjára Berlinbe fog eljutni.

Kedves barátaim! Közösen mondjuk: soha többé fasizmust!





2013. október 6.

Letölthető dokumentumok:Nincs letölthető dokumentum


Évkönyv

Alapszabály

Beszámoló- közhasznúsági melléklettel,
elfogadta a MEASZ közgyűlése 2014 május 27-én


Az antifasizmus nem jobb-, vagy baloldaliság kérdése
Demokrata.info
Demokrata.info
FIR hírlevelek

Tüntetés az Új Színházért (videó)

Demokrácia Akadémia
FIR





emasa

Kurucwanted

BPI

Mix Online

FacebookÖsszefogás a demokráciáért

FacebookAntifasiszta.hu a Facebookon

Twitter
Összefogás a Demokráciáért a Twitteren
Demcall @OFDMEASZ


2018. február 24